1× elektroskútr HECHT EQUIS 1× sekačka HECHT 1640 2× řetězová pila HECHT 45 2× plotostřih HECHT 655 2× vyžínač HECHT 810 2× aku šroubovák HECHT 1152

 

Vážení zákazníci,

soutěž je již ukončena, registrace losů není možná.

 

Chcete-li být informováni o dalších soutěžích a prodejních akcích, přihlaste se k odběru našeho newsletteru, ve kterém pravidelně informujeme o akcích pořádaných naší společností.

 

Máte dotaz? Napište nám.

Soutěžní produkty

HECHT EQUIS

HECHT EQUIS (1×)

Elektrický skútr s motorem 1800 W. Max rychlost 45 km/h, dojezd až 61 km.

detail produktu

HECHT EQUIS

HECHT 1640 (1×)

Elektrická sekačka bez pojezdu. Kovové šasi, centrální nastavení výšky, záběr 40 cm, příkon 1600 W.

detail produktu

HECHT EQUIS

HECHT 45 (2×)

Motorová pila Hecht 45 s primerem. Výkon 2,7 HP. Délka lišty 40 cm. Hmotnost 5,4 kg.

detail produktu

HECHT EQUIS

HECHT 655 (2×)

Elektrický plotostřih s délkou lišty 62 cm. Příkon 600 W. Hmotnost 2,7 kg.

detail produktu

HECHT EQUIS

HECHT 810 (2×)

Elektrický vyžínač s příkonem 800 W. Pracovní záběr 30 cm, hmotnost 4 kg.

detail produktu

HECHT EQUIS

HECHT 1152 (2×)

Kompaktní aku šroubovák s nabíječkou. Integrované LED osvětlení. Otočná rukojeť.

detail produktu

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„O skútr HECHT EQUIS a další ceny“

Účelem tohoto dokumentu je jasná a kompletní úprava pravidel soutěže „O skútr HECHT EQUIS a další ceny“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedená na propagačních materiálech určených zákazníkům.

Pořadatelem soutěže je:

HECHT MOTORS s.r.o.
Za Mlýnem 1562/25
147 00 Praha 4
IČO: 614 61 661
DIČ: CZ61461661

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

 

I. Termín a místo soutěže
 1. Soutěž bude probíhat v termínu od 20. 10. 2018 00:00:00 hod. do 10. 12. 2018 23:59:59 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky
  • 1) na kamenných prodejnách HECHT – specialista na zahradu
  (dále jen „místo konání soutěže“) a na níže specifikovaném soutěžním webu.

 2. Do místa konání soutěže nepatří kamenné prodejny HECHT Partner a HECHT Autorizovaný distributor.
II. Zúčastnění se soutěže
 1. Soutěže se může účastnit pouze na svéprávnosti neomezená fyzická osoba – spotřebitel starší 18 let, který má trvalý pobyt a adresu pro doručování na území České republiky (dále jen „zájemce“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě (která není ze soutěže vyloučena dle odst. 2 níže), jež v době a místě konání soutěže provede soutěžní nákup v minimální hodnotě 2.999,- Kč a platně se registruje do soutěže registrací a vepsáním unikátního kódu na soutěžní stránce, tak jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli či spolupracujícím společnostem a také osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Další podmínkou účasti v soutěži je členství v Bonusovém programu HECHT. Aby se tedy zájemce mohl účastnit soutěže a úspěšně provést soutěžní registraci, musí být členem Bonusového programu HECHT. Za tím účelem a aby se zájemcům vždy podařilo provést soutěžní registraci, představuje soutěžní registrace (viz níže) současně registraci do Bonusového programu HECHT. V okamžiku, kdy zájemce odešle soutěžní registraci, stává se automaticky členem Bonusového programu HECHT. Kompletní podmínky Bonusového programu HECHT si zájemce může přečíst kliknutím na tento odkaz: https://cz.hecht.cz/info/bonusovy-program-hecht.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže do soutěže zařazeny nebudou. Do soutěže nebudou zařazeny chybně uvedené kódy. V případě zjištění, že do soutěže byla z jakéhokoli důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže vyloučena bez náhrady.
 5. Ukončení členství v Bonusovém programu HECHT v průběhu trvání soutěže znamená vyloučení soutěžícího ze soutěže bez náhrady.
III. Mechanika soutěže

Zájemce se zúčastní soutěže tak, že:

 1. V době a místě konání soutěže (na území České republiky), jednorázově (na jednu účtenku) zakoupí pouze zboží HECHT minimálně v hodnotě 2.999,- Kč a o tomto nákupu si uschová doklad – účtenku obsahující fiskální identifikační kód účtenky (FIK) (dále jen jako „soutěžní nákup“). Soutěžní nákup musí být učiněn před odesláním příslušné soutěžní registrace (viz dále) – tedy soutěžní nákup musí vždy předcházet (nebo mít min. shodný čas) uskutečnění s časem doručení soutěžní registrace.
 2. Aby pořadatel vyloučil pochybnosti, stanoví, že v případě výslovné žádosti pořadatele k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály dokladů o zaplacení obsahující fiskální identifikační kód účtenky (FIK), z nichž bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu zboží HECHT – (dále jen „soutěžní účtenka“).
 3. Soutěžící je za účelem případného prokázání svého nároku na výhru povinen uschovat si veškeré soutěžní účtenky a stírací losy, se kterými se zúčastnil soutěže. Jejich řádné předložení je podmínkou vzniku nároku na výhru a následného předání výhry v soutěži.
 4. Následně, výhradně v době konání soutěže, provede účastník/zájemce soutěžní registraci na www.hecht.cz/soutez (dále jen „soutěžní web“), a to tím způsobem, že do elektronického registračního formuláře na soutěžním webu zadá následující údaje: jméno a příjmení, pravdivou a platnou kontaktní e-mailovou adresu, (mobilní) telefonní číslo a 11 znaků unikátního kódu získaného ze stíracího losu za nákup na prodejně. Dále potvrdí, že je starší 18 let, a udělí svůj souhlas s pravidly soutěže, se Zásadami zpracování osobních údajů a s členstvím v Bonusovém programu HECHT (dále jen „registrační formulář“). Každý jednotlivý soutěžící může v soutěži uvést pouze jednu e-mailovou adresu a jedno telefonní číslo (v případě, že bude zjištěn opak, může být soutěžící ze soutěže z důvodu porušení jejích pravidel vyloučen).
 5. Při vyplňování registračního formuláře je zájemce/účastník vyzván k potvrzení, že se seznámil s pravidly soutěže a dále se Zásadami zpracování osobních údajů, které zájemce/účastníka informují o zpracování osobních údajů pořadatelem. Zaškrtnutí tohoto potvrzení je povinné, bez jeho zaškrtnutí nemůže být provedena soutěžní registrace (viz níže).
 6. Dále je zájemce/účastník oprávněn v rámci soutěžní registrace udělit pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, které jsou blíže popsány v Zásadách zpracování osobních údajů (viz. výše). Neudělení tohoto souhlasu není povinné. I v případě jeho neudělení bude provedena soutěžní registrace.  Odvolání dříve uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nemá vliv na účast soutěžícího v soutěži.
 7. Soutěžící (resp. jeho konkrétní soutěžní účtenka a stírací los) je do soutěže zařazen v okamžiku doručení jeho v souladu s těmito pravidly vyplněného registračního formuláře pořadateli soutěže (dále společně jen „soutěžní registrace“).
 8. Do soutěže je možné zapojit se také opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem dokladovaným novou soutěžní účtenkou a stíracím losem, tj. jeden soutěžní nákup opravňuje vždy pouze k získání jednoho unikátního kódu.
IV. Určení výherců soutěže
 1. Do soutěže je vloženo celkem 9ks vedlejší výhry, 1 ks hlavní výhry.
 2. Každý jednotlivý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jednou konkrétní e-mailovou adresou a jedním telefonním číslem (v opačném případě se jedná o porušení pravidel soutěže). K jedné e-mailové adrese/jednomu telefonnímu číslu, které byly uvedeny v rámci registrace na soutěžním webu, lze přidělit za celou dobu konání soutěže maximálně 1 výhru bez ohledu na to, zda se jedná o výhru hlavní nebo vedlejší, tj. týž soutěžící (tatáž fyzická osoba) může za celou dobu konání soutěže vyhrát maximálně 1 ks výhry.
 3. Výherci výher budou určeni losováním provedeným manuálně pomocí losovacího bubnu v sídle pořadatele soutěže do 5ti pracovních dnů od skončení soutěže. Losováno bude ze všech platných soutěžních registrací v rámci soutěže. Losováno bude tak, že nejprve bude vylosován jeden výherce hlavní výhry a následně 9 výherců výhry vedlejší. Výhercem se tak stane ten účastník, který zcela a řádně splní pravidla soutěže a zároveň bude vylosován.
 4. Bude-li do soutěže doručeno méně platných soutěžních registrací, než je výher do soutěže vložených, nebo nebude-li možné veškeré výhry rozdělit z jiného důvodu (v souladu s těmito pravidly nebo právními předpisy), nerozdané výhry propadají pořadateli, který rozhodne o jejich dalším užití.
V. Výhry
 1. Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:
  • a. Hlavní výhra: akumulátorový skútr HECHT EQUIS (dále je jako „skútr“ nebo „hlavní výhra“), v ceně 29.990 Kč.
  • b. Vedlejší výhry: 9ks v ceně 14.364 Kč.
   • - sekačka HECHT 1640 – 1 ks
   • - benzínová řetězová pila HECHT 45 – 2 ks
   • - plotostřih HECHT 655 – 2 ks
   • - elektrický vyžínač HECHT 810 – 2 ks
   • - aku šroubovák HECHT 1152 – 2 ks

  (dále společně jen jako „výhra“ nebo „výhry“).

VI. Informování vylosovaných soutěžících, předání výher
 1. Soutěžící bude o svém vylosování informován prostřednictvím e-mailové adresy, kterou vyplnil do registračního formuláře na soutěžním webu, a to do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže (dále také jako „výherní zpráva“). V rámci uvedené výherní zprávy bude vylosovaný soutěžící vyzván k zaslání kopie či originálu soutěžní účtenky a stíracího losu s kódem, který uvedl v rámci vylosované soutěžní registrace, popř. všech soutěžních účtenek a stíracích losů, se kterými se účastnil soutěže, na adresu: HECHT MOTORS s.r.o. U Mototechny č.p. 131, 251 62 Mukařov-Tehovec s tím, že obálku označí heslem „HECHT SOUTĚŽ“ (dále společně „odpověď na výherní zprávu“). Součástí odpovědi na výherní zprávu musí být rovněž jméno a příjmení výherce, mobilní telefonní číslo, e-mailová adresa, které vyplnil do registračního formuláře, a adresa na území České republiky. Odpověď na výherní zprávu musí být odeslána na shora uvedenou adresu do 7 pracovních dnů ode dne odeslání výherní zprávy pořadatelem soutěže. V případě pochybností o pravosti soutěžních účtenek je vylosovaný soutěžící povinen doručit pod sankcí vyloučení ze soutěže pořadateli (v pořadatelem určeném termínu) výlučně originály veškerých soutěžních účtenek, a to na pořadatelem sdělenou adresu. V případě, že všechny tyto výše zmiňované doklady a údaje nebudou doručeny v požadované lhůtě (nebo v případě, že tyto doklady či údaje nebudou odpovídat skutečnostem, které byly uvedeny v rámci soutěžních registrací), se vylosovaný soutěžící nestává výhercem a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o dalším užití této výhry.
 2. Vedlejší výhry budou výhercům odeslány prostřednictvím České pošty, s.p., nebo kurýrní službou (jako balík) na adresu na území České republiky, kterou uvede vylosovaný účastník v rámci soutěže. Vedlejší výhry budou výhercům odeslány nejpozději do 1 měsíce od kontroly soutěžních účtenek výherců s kladným výsledkem.
 3. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za doručení odpovědí na výherní zprávu, vedlejších výher v soutěži, stejně tak za poškození, zpoždění či ztrátu uvedeného během přepravy.
 4. Soutěžící, který je vylosován pro hlavní výhru, bude po kontrole soutěžní účtenky s kladným výsledkem telefonicky kontaktován pořadatelem soutěže na telefonním čísle, které vyplnil do registračního formuláře na soutěžním webu za účelem sdělení detailů a data osobního předání výhry, ke kterému dojde do 1 měsíce od uvedené úspěšné kontroly soutěžní účtenky výherce. Výhra bude předána oproti podpisu předávacího protokolu. Pořadatel je oprávněn vyžádat si předložení dokladu osvědčujícího totožnost a věk vylosovaného soutěžícího v rámci kontroly splnění podmínek soutěže. Pokud vylosovaný soutěžící bude na předmětném telefonním čísle po dobu 5 po sobě jdoucích pracovních dnů (po kterou se ho bude pořadatel snažit zastihnout) nekontaktní, nepředloží doklad osvědčující jeho totožnost a věk nebo odmítne podepsat předávací protokol, nestává se výhercem v soutěži, výhra bude vrácena zpět do slosování.
VII. Ochrana osobních údajů
 1. Účastí v této soutěži, tj. doručením soutěžní registrace, zájemce, resp. soutěžící, bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány z důvodu zajištění a realizace jeho účasti v soutěži dle těchto pravidel a soutěže samotné, tj. že budou zpracovávány ze strany pořadatele, který je správcem osobních údajů, a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa (u výherců). Tytéž osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány pro účely členství v Bonusovém programu HECHT.
 2. Zájemce může dále udělit souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely zasílání informací a provádění přímého marketingu k propagaci pořadatele (marketingové účely).
 3. Zájemci/účastníci poskytují pořadateli osobní údaje ke zpracování zcela dobrovolně.
 4. Konkrétní úprava zpracování osobních údajů, včetně rozsahu, způsobu a účelu zpracování a práv zájemců/účastníků, včetně způsobu jejich uplatnění, je obsažena v Zásadách zpracování osobních údajů.
 5. Zájemce svou účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy soutěžících (s tím, že soutěžící se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v pořadatelem určeném termínu na pořadatelem určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu soutěžícího). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže. Pořadatel je oprávněn si vždy před zpracováním osobních údajů pro tyto účely vyžádat od zájemců/účastníků separátní souhlas se zpracováním osobních údajů.
VIII. Závěrečná ustanovení
 1. Pořadatel je oprávněn soutěž v jakýkoli okamžik změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit nebo upravit její pravidla. Pokud dojde ke změnám v pravidlech a podmínkách soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na internetových stránkách: hecht.cz/soutez.
 2. Výhry, jež budou pořadateli vráceny jako nedoručené, nebo které nebude možno doručit či přidělit, propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
 3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a také měnit podmínky předávání výher.
 4. Vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry nebo výměna výher, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možná. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než mu bude vydána, a nemůže vyžadovat více, než mu na základě těchto pravidel bylo poskytnuto.
 5. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 6. Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout, v případě, že pořadatel zjistí (nebo bude mít důvodné podezření na) spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popřípadě zisku výhry v soutěži.
 7. Pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo všechny otázky týkající se této soutěže rozhodnout podle vlastního uvážení. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.
 9. V případě jakékoliv pochybnosti o splnění podmínek soutěže, leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost výlučně na daném zájemci/účastníkovi.
 10. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je vždy nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.
 11. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže uveřejněn na internetové stránce hecht.cz/soutez.

V Praze dne 19. 10. 2018

HECHT MOTORS s.r.o.